1 . مطابق عکس زیر اطلاعات لازم برای

خرید شارژ

را وارد نمایید.


راهنمای انتخاب کارت شارژ


2 . با کلیک بر روی پرداخت وارد سایت بانک می شوید . مطابق عکس زیر در سایت بانک اطلاعات کارت بانکی خود را وارد نمایید. برای خرید اینترنتی به رمز دوم نیاز دارید. اگر رمز دوم کارت بانکی خود را ندارید می توانید آن را از دستگاه خودپرداز بانک خود تعریف کنید . بقیه اطلاعات لازم برای پرداخت اینترنتی روی کارت شارژدرج شده است.

راهنمای انتخاب کارت شارژ


3 . پس از

پرداخت اینترنتی

موفق به سایت بر می گردید و می توانید

کد شارژهای

خریداری شده را ببینید.


راهنمای انتخاب کارت شارژ